top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

YAŞ DEĞİŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2023

Güncelleme tarihi: 4 Oca 2023
YAŞ DÜZELTME (KÜÇÜLTME VEYA BÜYÜTME) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2023


Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarından olan "Yaş düzeltme davaları" kişinin nüfus kütüğünde yer alan doğum tarihinin değiştirilmesi ve dolayısıyla kişinin yaşının büyütülmesi veyahut küçültülmesini sağlayan bir davadır. Kişinin nüfus kaydında yer alan bilgiler mahkeme kararı olmaksızın değiştirilemeyeceğinden yaşının küçültmek isteyen veya büyütmek isteyen kişilerin dava açması zorunludur.


YAŞ DÜZELTME DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?


Yaş düzeltme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.


YAŞ DÜZELTME DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?


Yaş düzeltme davasında yetkili mahkeme davayı açan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.


YAŞ DÜZELTME DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?


-Kişinin resmi sağlık kuruluşunda (hastane, sağlık ocağı gibi) doğmamış olması gerekir.

-Kişinin olduğunu iddia ettiği yaşta bir kardeşinin olmaması gerekir. (İkiz kardeşin varlığı istisna teşkil etmektedir.)

-Kişinin dış görünüşünün nüfus kayıtlarındaki yaşa uygun olmaması gerekir.

-Haklı bir nedenin varlığı gerekir.


2012 yılına kadar kişinin daha önce yaş düzeltme davası açmamış olması da dava şartı idi ancak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar üzerine kişiler artık 2. kez de yaş değiştirme davası açabilmektedir.


YAŞ DÜZELTME DAVASINDA DAVACI VE DAVALI KİMDİR?


Yaş düzeltme davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup bu davalarda davacı yaşını değiştirmek isteyen kişidir. Şayet bu kişi ergin değil ise dava kişinin velisi veyahut vasisi tarafından açılabilecektir. Kamu düzenini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğu hallerde Cumhuriyet Savcıları da davacı olarak bu davayı açabilmektedirler.


Nüfus kayıtları Nüfus Müdürlükleri tarafından tutulmakta olup yaş değiştirme davaları Nüfus Müdürlüklerine karşı açılmaktadır. Dolayısıyla yaş değiştirme davalarında davalı ilgili Nüfus Müdürlüğü'dür.


YAŞ DEĞİŞTİRME DAVASI NE KADAR SÜRER?


Basit yargılama usulünün uygulandığı yaş değiştirme davaları, davanın açıldığı yer mahkemesinin iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte takriben 3-4 aylık bir sürede sonuçlanmaktadır.


Aşağıda yaş düzeltme dava dilekçesi örneği 2022 taslağı yer almaktadır. İş bu dilekçe bilgi vermek ve dilekçenin içeriğinde yer alması gereken bilgilerden kısaca bahsetmektedir. Ancak belirtmemiz gerekir ki hukukun her alanında olduğu gibi kişiler hukukundan doğan uyuşmazlıklar da hukuki ve teknik bilgi gerektirmektedir. Bu sebeple hak kaybına uğramamak ve mağduriyetinizin artmaması adına yaş düzeltme davalarında uzman ve tecrübeli bir kişiler hukuku avukatından hukuki destek almanız önem arz etmektedir.
Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği 2021"…. YETKİLİ YER NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO:2022/..... E.


DAVACI : .............(YAŞINI DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN KİŞİNİN ADI-SOYADI-TC. KİMLİK NUMARASI) (Adres:yaşını değiştirmek isteyen kişinin tebliğe yarar adresi)

VEKİLİ : ….........(YAŞINI DEĞİŞTİMEK İSTEYEN KİŞİNİN VARSA AVUKATININ ADI- SOYADI-KAYITLI OLDUĞU BARO BİLGİLERİ) (Adres: Avukatın elektronik posta adresi )

DAVALI : ................ İlgili Nüfus Müdürlüğü


KONU : Yaşımın büyütülmesine veya küçültülmesine yönelik taleplerimi içerir dava dilekçemin sunulması hakkındadır.AÇIKLAMALAR:


1- Dilekçenin ilk kısmında davacının nüfus kayıtlarındaki doğum tarihi belirtilmeli, yaşa ilişkin yapılması talep edilen değişiklik açıklanmalıdır.


2-Dilekçenin bu aşamasında yaşa talep edilen değişiklikler gerekçeli ve ispata yarar delillerle desteklenerek açıklanmalıdır. Bu kısımda talebin kanun maddeleri ve emsal nitelikli güncel içtihatlarla desteklenmesi önem arz etmektedir.


3-Dilekçenin bu aşamasında kişinin nüfus kayıtlarındaki doğum tarihinin doğru olmaması sebebiyle yaşadığı mağduriyetler dile getirilmeli ve detaylı, somut örneklerle açıklanmalıdır.


HUKUKİ SEBEPLER : TMK , HMK ve ilgili diğer mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER :Nüfus Kayıtları, tanık, bilirkişi raporu, yemin, isticvap ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.


NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle re’sen nazara alınacak sebepler muvahecesinde, doğum tarihimin …. olarak düzeltilmesini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini, saygıyla arz ve talep ederim.


DAVACI

AD-SOYAD-İMZA"Yalçıner&Erol Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak kişiler hukukundan doğan her uyuşmazlıkta olduğu gibi yaş değiştirme davalarında da müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız.Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


10.480 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page