top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ İSİM DEĞİŞTİRMESİ/İSİM EKLETMESİ MÜMKÜN MÜ?

Güncelleme tarihi: 25 May 2023İsim değişikliği/isim ekletme davaları Nüfus değişikliği davalarından olup sıklıkla karşılaştığımız davalardandır. İnternet sitemizde isim değişikli ve isim ekletme davalarına ilişkin bir çok makalemiz bulunmaktadır. İlgili makalelerimize buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz.


Bu yazımızda da özellikle yurt dışında yaşan müvekkillerimizin bu konuda sıklıkla sorduğu konulara değinmek istiyoruz. Bu konuda yurt dışında yaşayan müvekkil ve danışanlarımızdan sıklıkla aldığımız sorular:

-Yurt dışında yaşıyorum isim değişikliği/isim ekletme yapabilir miyim?

-Yurt dışında yaşıyorum isim değişikliği davasını nerede açmam gerekiyor?

- Yurt dışında yaşıyorum Türkiye'ye gelmeden isim değişikliği yapmam mümkün olur mu?

-Yurt dışında yaşıyorum Türkiye'deki avukata nasıl vekaletname verebilirim?

-Çifte vatandaşım yurt dışında eklediğim yabancı ismimi Türkiye'de de ekleyebilir miyim?

-"Deed Pool" ile aldığım ikinci ismi Türkiye ki nüfus kayıtlarına ekleyebilir miyim?


Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de isim değişikliği davası açması mümkün mü?

Yurt dışında yaşayıp nüfus kayıtlarındaki ismini değiştirmek isteyen veyahut nüfus kayıtlarındaki isimlerine ikinci bir isim ekletmek isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'de isim değişikliği davası açmaları gerekmektedir. Ancak dava açmak için Türkiye'ye gelmeleri gerekli olmayıp kendilerini vekil (avukat) ile temsil ettirmeleri mümkündür.


Yurt dışında yaşıyorum isim değişikliği davasını nerede açmam gerekiyor?

Nüfus Hizmetleri Kanunu ve diğer kanun hükümleri gereğince Türkiye'de yaşayan kişilerin isim değişikliği davası davacının yerleşim yerinde açılması gerekmektedir. Ancak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının isim değişikliği davasını nerede açacakları hususuna ilişkin düzenlemeler için 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununda yer almaktadır. İlgili kanunun 41. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili hüküm aşağıdaki gibidir:


"Türklerin kişi hâllerine ilişkin davalar

MADDE 41 – (1) Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde

-Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede,

-bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer,

-Türkiye’de sâkin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde,

-o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür."Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununda yer almaktadır. İlgili kanunun 41. maddesi hükümlerine göre, asıl yerleşim yeri yurtdışında olan kişi isim değiştirme davası sırasında geçici olarak Türkiye’de bulunuyorsa, sakin olunan yani kaldığı yerde dava açabilir.


Şayet kişi Türkiye’ye gelmemişse ve böyle bir düşüncesi de yoksa yurtdışında yaşamaya başlamadan önceki yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Böyle bir yer de yoksa, dava Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde açılabilir.


Yurt dışında yaşıyorum Türkiye'ye gelmeden isim değişikliği yapmam mümkün olur mu?

Kişinin isim hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı olan kişilik haklarından olup başkasına devredilmesi ve mirasçılarına intikal etmesi söz konusu değildir. Kişilerin isim hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı kişilik haklarından olmasına rağmen bir kimsenin istediği zaman istediği gibi ismini değiştirmesi mümkün değildir. Kişinin mevcut ismini değiştire bilmesi için haklı bir sebebin varlığı ve mahkeme tarafından yapılacak yargılama neticesinde haklı nedenin yasal delillerle ispatı gerekmektedir.


İsim hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için ismin değişikliği davasının kural olarak talepte bulunan tarafından açılması gerekmektedir. Ancak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dava açması için Türkiye'ye gelmeleri gerekmemektedir. Zira isim değiştirmek isteyen kişinin özel yetki içeren vekaletname ile Türkiye'den bir avukat yetkilendirmesi mümkündür. Bu durumda kişi vekil ile temsil edildiğinden Türkiye'ye gelmemelerine veyahut duruşmalara katılmalarına gerek kalmayacaktır. Vekaletname ile temsil eden vekil dava sürecinin takip edip duruşmalara iştirak edecektir.


Yurt dışında yaşıyorum Türkiye'deki avukata nasıl vekaletname verebilirim?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki avukata vekaletname çıkarabilmesi için öncelikle bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğundan/büyükelçiliğinden vekaletname çıkarmak amacıyla randevu alınması gerekmektedir. Vekaletname çıkarılacak avukatın da gerekli bilgileri alınarak randevu günü özel yetki içeren vekaletname çıkarılması gerekmektedir.


Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki vekaletname çıkarılırken "isim değişikliği yapılması" için özel yetki içeren vekaletname çıkartılması gerekmektedir. Aksi takdirde çıkarılacak genel vekaletname ile isim değişikliği davası açılması mümkün olmayacaktır.


Çifte vatandaşım yurt dışında eklediğim yabancı ismimi Türkiye'de de ekleyebilir miyim?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bir çoğu çifte vatandaş olup vatandaşlığını aldıkları ülkenin tanıdığı hak gereğince ikinci bir isim almaktadırlar. Bu durumda yurt dışındaki resmi kayıtlarındaki ikinci isim Türkiye'deki nüfus kayıtlarına otomatik olarak geçmemektedir. Bu durumda kişinin yurt dışındaki resmi kayıtlardaki ismi ile Türkiye'deki nüfus kayıtlarındaki bilgilerin aynı olması için Türkiye'de isim değişikliği davası açarak kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi takdir de hem gümrük giriş ve çıkışlarında sorunlar yaşanmakta hem de bazı durumlarda vatandaşlığını aldıkları ülke pasaportuna ikinci isimlerini ekleyemedikleri için çeşitli bürokratik sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki ilerleyen zamanlarda yurt dışındaki kayıtlar ile Türkiye'deki kayıtların farklı olması sebebiyle miras hukukundan doğan sorunlar da gündeme gelebilmektedir.


Vatandaşlık alınırken eklenen ikinci ismin 1353 Sayılı Kanuna uygun olması halinde yabancı kökenli ikinci ismin seçilmesi ve Türkiye'de açılacak dava neticesinde nüfus kayıtlarına işlenmesi mümkündür.


"Deed Pool" ile aldığım ikinci ismi Türkiye ki nüfus kayıtlarına ekleyebilir miyim?

Deed Pool ile yurt dışında alınan ikinci ismin Türkiye'deki nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için Türkiye'de isim değişikliği davası açılması gerekmektedir. Bu durumda dava neticesinde kararın kesinleşmesi ile Deed Pool ile alınan ikinci ismin Nüfus kayıtlarına eklenmesi mümkün olacaktır.


Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

713 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page