top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

VESAYET İŞLERİNDE YETKİLİ MAHKEME NERESİ?Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

2020/1848 E. ,

2020/2624 K.


"ÖZET: Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet mahkemesine aittir."


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiKısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk ve Çayeli Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R


Dava, 4721 sayılı TMK'nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.

İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının MERNİS adresinin “....” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.


Çayeli Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının MERNİS adresinin “....” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.


Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”


Dosya kapsamından, kısıtlı adayının yerleşim yeri adresinin “...İSTANBUL” olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

2020/1679 E. ,

2020/2629 K.


"İçtihat Metni"

Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada......... Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü.


K A R A R

Dava, 4721 sayılı TMK'nın 407. maddesi uyarınca hükümlüye vasi atanmasına ilişkindir.

...... Mahkemesince hükümlünün cezaevine girmeden önceki adresinin “.....olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.


..... Mahkemesince hükümlünün cezaevine girmeden önceki adresinin .....” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.


Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. “Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”


Hükümlünün vasi atanması talep dilekçesinde cezaevine girmeden önceki son yerleşim yeri adresini “......” olarak beyan ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın Şabanözü Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ........Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

2020/1628 E. ,

2020/2648 K.


"İçtihat Metni"

Kısıtlı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada ...... Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevi yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:


K A R A R

Kısıtlı ... Hukuk Mahkemesinin 26.11.2015 tarih ve 2015/698 Esas - 2015/989 Karar sayılı ilamı ile TMK'nın 405. maddesi gereğince kısıtlanmış ve kendisine E.. Y.. vasi olarak atanmıştır.


Vasi, kısıtlının başka kuruma nakledilmesi sebebiyle vasilik görevine son verilmesini talep etmiştir.

....Mahkemesince, 26.11.2019 tarihli ek karar ile kısıtlının yerleşim yeri adresinin “.....olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.


..Mahkemesince, kısıtlının yerleşim yerini değiştirmesine ilişkin usulünce verilmiş bir izin kararı olmadığından bahisle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.


Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. “Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” TMK m.412'de ise "Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur." hükmü yer almaktadır.


Dosyanın incelenmesinden, kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan..... Mahkemesince TMK m.412/1'e göre verilmiş bir izin kararı olmadığından vasinin talebi ile ilgili karar vermekte..... Mahkemesi yetkilidir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Ereğli (Konya) Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi


Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

1.842 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page