top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2023

Güncelleme tarihi: 14 Mar
Son yıllarda ülkemizde aile içi şiddet olayların da ve kadına yönelik şiddet olaylarında ciddi bir artış söz konusu olmuştur. Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin azaltılması ve önlenmesi için 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilmiştir.


6284 Sayılı Kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin düzenlenmesidir. Uzaklaştırma Kararı da 6284 sayılı Kanunda düzenlenen ve şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması; bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amaçlayan bir koruma tedbiridir.


UZAKLAŞTIRMA KARARI NELERİ KAPSAR?

  • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

  • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

  • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

  • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

  • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

  • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

  • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

  • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

  • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması,

UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?


Uzaklaştırma kararına itiraz, Aile Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi vermek suretiyle gerçekleştirilir. Ancak itirazı değerlendirecek olan merci , kararı veren Aile Mahkemesi'nin numara olarak bir üst mahkemesi olacaktır. Örn: kararı veren mahkeme ... 2. Aile Mahkemesi ise itirazı değerlendirecek olan merci ...3. Aile Mahkemesi olacaktır. Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi ile süresinde başvuru yapılması halinde, uzaklaştırma kararına itiraz gerçekleşmiş olacaktır.


UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?


Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi vermek isteyen kişinin dikkat etmesi gereken en önemli husus itirazı yasal süresinde yapmaktır. Zira süresinden sonra sunulan uzaklaştırma kararına itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili Kanun hükümleri gereğince, uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi, uzaklaştırma kararının usulüne uygun olarak tebliğ veya tefhiminden itibaren 2 hafta içerisinde yapılmalıdır. Uzaklaştırma kararına itiraz, hakim tarafından 1 hafta içinde karara bağlanacaktır. İtiraz üzerine yetkili ve görevli mahkeme tarafından verilen karar kesindir. Yani itirazın reddi durumunda itiraz eden kişinin bir üst mahkemeye başvuru hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple hak kaybına uğramamak için uzaklaştırma kararına itiraz edecek olan kimsenin aile hukukunda uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki destek alması önem arz etmektedir.


UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2022"...... .. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

.... AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


KARAR NO: (Uzaklaştırma Kararının Değişik İş Numarası ve Karar Numarası Yazılır.)


İTİRAZ EDEN : İtiraz Edenin Adı, Soyadı, TC Kimlik numarası, Adresi yazılmalıdır.


KARŞI TARAF : Karşı Tarafın Adı, Soyadı, TC Kimlik numarası, Adresi yazılmalıdır.


KONU : ..Aile Mahkemesi'nin 2021/..D.İş, 2021/... Karar .. Tarihli uzaklaştırma kararına karşı süresi içerisinde itirazlarımın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:


1-Kararın kısa özeti ve kararın tarafa ne zaman tebliğ edildiğine ilişkin açıklamalar yapılmalıdır.


2-Aile söz konusu ise evlilik ile ilgili genel bilgiler verilmelidir. (Örn: kaç çocuk olduğu evliliğin ne kadar devam ettiği gibi.)


3-Uzaklaştırma kararının alınmasına sebep olan bir olay varsa olay hakkında bilgi verilmelidir.


4-Uzaklaştırma kararının neden haksız olduğu ve neden kaldırılması gerektiği kanun maddelerine dayanılarak ve emsal içtihatlara atıf yaparak açıklanmalı, detaylı bir şekilde gerekçelendirilmelidir.


5-İtirazları desteklemek amacıyla varsa delillerden bahsedilmeli ve itirazla bağlantı kurularak açıklanmalıdır.


6-Genel olarak itirazlar toparlanmalı ve gerekçeli bir şekilde özetlenmelidir.


HUKUKİ SEBEPLER: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, İlgili mevzuat (Kanuni, KHK, Yönetmelik gibi) isimleri yazılmalıdır.

HUKUKİ DELİLLER: Dayanılan deliller neler ise açıkça yazılmalıdır.


NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ile resen nazara alınacak sebepler muvahecesinde; itirazlarımın kabulü ile haksız ve hukuki dayanaktan yoksun işbu koruma tedbirinin kaldırılmasını saygıyla arz ve talep ederim. .../../20..


Ad-Soyad

İmza"


AİLE HUKUKU AVUKATI


Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi son derece teknik ve kapsamlı bir dilekçe olup itiraz neticesinde verilen kararlar kesindir. Bu sebeple uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi yazmadan önce uzman ve tecrübeli bir aile hukuku avukatından hukuki destek almak olası hak kayıpları ile telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkmasını engellemek için oldukça önemlidir.


Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmalık Bürosu olarak aile hukukunda uzman avukat kadromuz ile aile hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklara ilişkin her türlü hukuki desteği nitelikli bir şekilde müvekkillerimize sağlamaktayız. Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


Aile Hukuku alanındaki diğer makale ve yazılarımıza da buradan ulaşabilirsiniz.


62.932 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page