top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

SURET BELGE ÜZERİNDEN İMZA İNCELEMESİ YAPILAMAZ


Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

2018/3505 E. ,

2019/170 K.


"ÖZET: Suret belge üzerinden imza incelemesi yapılamaz. "


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde temlik alan davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


- KARAR -

Davacı vekili, davacının kredi kartından kaynaklanan alacağının tahsili amacıyla başlattığı icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, davalının yaşlı, okuma yazması olmayan, imza atamayan biri olup ve davacı ile sözleşme imzalamadığını belirterek davanın reddine ve %40 oranında tazminata karar verilmesini istemiştir.


Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, dava konusu kredi kartı üyelik sözleşmesi ve kredi kartı başvuru formundaki imzanın davalı eli ürünü olmadığının tespit edildiği, davalının kimlik bilgileri kullanılarak imzalanan sözleşme nedeniyle oluşan borçtan sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm temlik alan davacı vekilince temyiz edilmiştir.


Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporundaki imza incelemesine esas belgeler arasında sözleşme tarihinden önce samimi olarak atılmış belge asılları bulunmamakta olup, ayrıca bir kısım belgeler ise fotokopi evrakıdır. Fotokopi belgeler üzerinde yapılan imza incelemesi sonucunda düzenlenen rapor hükme esas alınamaz. Bu nedenle mahkemece sözleşme tarihinden önceki döneme ait davalının imzalarını içeren belge asılları getirtilerek yeniden rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik ve yetersiz inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 16/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page