top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

SOYİSİM DEĞİŞTİRME DİLEKÇE ÖRNEĞİ





SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI


TMK Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. "


Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere isim değişikliği için:

-Mahkeme kararı yani görevli ve yetkili mahkemede isim değiştirme davası açılması

-Haklı bir sebebin varlığı,

-Mahkeme tarafından yapılacak yargılama sırasında haklı sebebin varlığının yasal delillerle ispatı gerekmektedir.


Kişinin ismini ve soyisminin mahkeme kararı olmaksızın değiştirilemeyeceğine ilişkin prensip, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 35. maddesi ile de tekrar edilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça nüfus kütüklerindeki hiçbir kaydın düzeltilemeyeceği ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirici nitelikteki şerhlerin konulamayacağı açıkça düzenlenmiştir.



SOYİSİM DEĞİŞTİRME DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2021


……………………….. (…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE


DAVACI : Dava açacak olan kişinin ADI-SOYADI- T.C. KİMLİK NUMARASI ADRES:Dava açacak olan kişinin ADRESİ

DAVALI : İlgili Nüfus Müdürlüğü


KONU : Soyadı değişikliğine ilişkin dava dilekçesinin sunulması hakkındadır.


AÇIKLAMALAR :


Dilekçenin bu kısmında soyismin neden değiştirilmek istendiği delillerle de desteklenerek detaylı olarak açıklanmalı ve emsal yargıtay ve bölge adliye mahkemesi kararları ile de desteklenmelidir.


HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuatlar


DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, tanıklar ve her türlü hukuki deliller


NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle resen nazara alınacak sebepler muvahecesinde; davamın kabulü ile ……………….olan soyismimin ……………… olarak değiştirilmesini saygıyla arz ve talep ederim. (TARİH)


Davacı

İMZA


Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


102 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page