top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLUP ÇALIŞACAK ŞİRKETLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİİçişleri Bakanlığı koronavirüs salgının ile mücadele kapsamında yeni kısıtlama ve tedbirlerini yayımladı. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tedbirlerin yer aldığı genelge de özellikle üretim ve zorunlu faaliyetlerin aksamaması için sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişi, kurum ve kuruluşlarlar detaylı olarak düzenlenmiştir.


Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde yasaktan muaf olan kişi, kurum ve kuruluşların listesi aşağıdaki gibidir:


TBMM üyeleri ve çalışanları,


Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),


Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,


Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,


Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,


Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),


İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,


Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,


Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,


Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,


Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,


Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,


Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge ile oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,


İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,


Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,


Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,


Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,


Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,


Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,


Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,


Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,


Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,


Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,


Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,


İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),


Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,


Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),


Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,


Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),


Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),


ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,


İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,


Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLUP ÇALIŞACAK ŞİRKETLER İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişi, kurum veya kuruluşların sokağa çıktıklarında cezai işleme maruz kalmamaları için bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.


Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi, kurum ve kuruluşların bu durumu aşağıda yazılı evraklar ile belgelendirmeleri cezai işleme maruz kalmamaları açısından önem arz etmektedir. Belgeler şu şekildedir:


1-Kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen ve sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde de faaliyet gösterildiğini beyan eden dilekçe, (dilekçenin kaşe ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.)


2-Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi, kurum veya kuruluşlarda olduğunu gösterir resmi belge (Sanayi Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi, Kişiler için mesleki kimlik kartı vb. )


3-Sokağa çıkma yasağından muaf olan kurum veya kuruluşlarda çalışanların ilgili kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge. (e-devlet ve SGK’dan temin edilmesi mümkündür.)


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLUP ÇALIŞACAK ŞİRKETLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişi, kurum veya kuruluşların sokağa çıktıklarında cezai işleme maruz kalmamaları için bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişi, kurum veya kuruluşların sokağa çıktıklarında cezai işleme maruz kalmamaları için kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen ve sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde de faaliyet gösterildiğini beyan eden dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Düzenlenen dilekçenin kaşe ve ıslak imzalı olması önemlidir. Dilekçenin yasaklı saatlerde iş yerine giderek çalışacak olan kişiler için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir. Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:" İLGİLİ MAKAMA T.C. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ve;

  • Hafta içi 01.12.2020 Salı saat 21:00 da başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05:00'da bitecek şekilde olup yeni bir karar alınıncaya kadar bundan sonraki Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ile;


  • Hafta sonları 04.12.2020 Cuma günü saat 21:00 da başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05:00’da bitecek olup yeni bir karar alınıncaya kadar bundan sonraki hafta sonları da,


  • Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaların esasları belirleyen 30.11.2020 tarihli Genelgenin 1.1. ve 2.1. maddeleri uyarınca “sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi” yayımlanmış olup söz konusu listenin ……………… (BU KISIMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF TUTULAN LİSTEDEKİ HANGİ FAALİYETİN İCRA EDİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR. ÖRNEĞİN “üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar “) kısıtlamadan muaf tutularak çalışmalarına devam edebileceklerdir.”

  • Firmamız (BU KISIMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF TUTULAN LİSTEDEKİ HANGİ FAALİYETİN İCRA EDİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR. ÖRNEĞİN “ tekstil üretim tesisi “) kapsamında yer aldığından ilgili Genelge hükmü kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tüm zaman dilimlerinde çalışmasına devam etmesi gerekmektedir.


  • Bu kapsamda …….. T.C. kimlik numaralı ….. firmamız çalışanı olup firmamıza gelerek çalışması kararlaştırılmıştır. (BU KISIMDA BOŞ BIRAKILAN YERLERE ÇALIŞAN BİLGİLERİ YAZILMALIDIR.)

Bilgilerinize sunulur. Firma Kaşe ve İmza EK-1: Sanayi Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi vb. EK-2:Sokağa çıkma yasağından muaf olan kurum veya kuruluşlarda çalışanların ilgili kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge "Firmanıza uygun dilekçenin hazırlanması ve ilgili belgelerin temini için gerekli hukuki danışmanlık Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmanlık Büromuzda yer alan tecrübeli ekibimiz tarafından sağlanmaktadır. Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları ile ulaşabilirsiniz.


21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page