top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

SENDİKAYA ÜYE OLMAYAN İŞÇİNİN SENDİKALI İŞÇİ GİBİ ÜCRET ALDIĞI KABUL EDİLEMEZ


YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2020/1011 E.

2020/5090 K.


ÖZET: Sendikaya üye olmayan, dayanışma aidatı da ödemeyen işçinin sendikalı işçi gibi ücret aldığı kabul edilemez. Bu nedenle sendikalı olmayan işçinin sendikalı işçinin aldığı ücretlere göre ücret farkı alacağına hak kazanacağı da kabul edilemez.


Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporunda; davacının, olması gereken ücreti emsal kadrolu işçiler olmadığı için kendi ücretine TİS zamları yansıtılarak hesaplanmıştır.


Davalı tarafından bildirilen emsal işçilerin bordroları incelendiğinde üyelik aidatı kesintisi yapıldığı dolayısı ile Toplu İş Sözleşmesinden yararlandıkları anlaşılmaktadır.


Dosya içinde davacı vekili tarafından sunulan dava ve diğer dilekçelerde, davacı asilin sendika üyesi olduğuna ilişkin bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.


Davacı sendikaya başvurup üye olmadığına ve dayanışma aidatı da ödemediğine göre sendikalı işçiler gibi ücret almaları beklenemez. Davalı tarafından, şirket nezdinde sendikalı olmayan kadrolu emsal işçi bulunmadığı da bildirilmiş olup, davacı tarafından aksini ortaya koyan bir delil de sunulmamıştır.


Davacının sendika üyesi olmadığı ve davalı nezdinde çalışan sendikalı olmayan emsal işçi de bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının fark alacak ve diğer taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.


F) SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 09.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İş Hukuku alanında Türkiye'nin her yerinde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, e-posta ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


513 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page