top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

KİRALANANIN YENİDEN İNŞA VE İMAR AMACIYLA TAHLİYESİ
GENEL OLARAK


Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak son zamanlarda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de artması sebebiyle müvekkillerimizden sıklıkla duyduğumuz sorulardan birisi de kiralananın yeninden inşa ve imar edilecek olması sebebiyle tahliye edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Bu yazımızda kiralananın yeninden inşa ve imar edilecek olması sebebiyle tahliye davası ve şartlarının neler olduğu hakkında bilgi vereceğiz.


Ancak öncelikle belirtmek isteriz ki kiraya veren ve kiracı arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen kira hukuku çok geniş kapsamlı bir alan olup bir çok teknik konuyu içermektedir. Bu sebeple dava açmadan önce kira hukukunda tecrübeli olan bir avukattan hukuki danışmalık almak veyahut süreci kira hukukunda tecrübeli bir avukat ile sürdürmek hak kaybına uğramamanız adına oldukça önemlidir.


KİRALANANIN YENİDEN İNŞA VE İMAR AMACIYLA TAHLİYE DAVASI


Kiraya veren ile kiracı arasındaki kira ilişkisini sona erdiren sebepler Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenlenmiş olup bu sebeplerden birisi de kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliye davasıdır.


Kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliyesi Türk Borçlar Kanunu'nun 350/2. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:


"Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir."


KİRALANANIN YENİDEN İNŞA VE İMAR AMACIYLA AÇILACAK OLAN TAHLİYE DAVASININ ŞARTLARI


- Kiralananın yıkılıp yeniden inşa edilmesi veya imar amacıyla esaslı surette onarımı, genişletilmesi veya değiştirilmesi ,


- Yapılacak onarım, genişletme veya değişiklik işleri esnasında binanın içinde oturmanın veya çalışmanın mümkün olmaması,


- İbraz edilen proje ve ruhsatnamenin fennen ve imar mevzuatına göre mahalline uygulanmasının mümkün olması,


-Kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılması.


KİRALANANIN YENİDEN İNŞA VE İMAR AMACIYLA AÇILACAK OLAN TAHLİYE DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME


Kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla açılacak olan tahliye davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olup yetkili mahkeme de taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.SONUÇ OLARAK


Yukarıda kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliyei davası hakkında genel hatlarıyla bilgiler verdik . Ancak her hukuki uyuşmazlıkta olduğu gibi kiracı ve kiraya veren ilişkilerinde de her somut olay kendine özgü özellikler barındırmakta ve hukuki olarak da daha detaylı bilgi gerektirmektedir.


Ayrıca kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliyesi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için dava şartlarının tamamı gerçekleşmiş olmalı ve bu hususların ispatlanabilmesi için hukuka uygun bütün delillerin toplanması ve belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dava şartı gerçekleşmemiş olması sebebiyle dava red edilecektir.


Yine dava açılırken kanunda ön görülen sürelere riayet edilmesi gerekmekte, her somut olaya göre hukuki uyuşmazlık detaylı bir şekilde kanun maddelerine ve yargısal içtihatlara atıp yapılarak hukuki bir dil ile dilekçede açıklanmalıdır. Aksi takdirde yine davanın reddi söz konusu olacaktır. Bu durumda da kiraya verenin mağduriyeti daha da artacak, karşı taraf kendini vekil ile temsil ediyor ise bir de karşı tarafa mahkemenin hükmettiği avukatlık ücretini ödemek zorunda kalacaktır.


Belirttiğimiz sebeplerle dava açılmadan önce kira hukukunda tecrübeli bir avukattan danışmanlık alınması veyahut davanın tecrübeli bir avukat ile takip edilmesi hak kaybını önlemek adına önem arz etmektedir.


Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.
165 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page