top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

KİRACININ TEMERRÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


KİRACININ TEMERRÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


…………………….. (KANUN GEREĞİNCE YETKİLİ YER) SULH MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ'NE

DAVACI : …………….(DAVA AÇAN YANİ KİRAYA VEREN KİŞİNİN ADI SOYADI VE TC KİMLİK NUMARASI)

ADRESİ:............... (DAVAYI AÇAN KİŞİNİN İKAMET ETTİĞİ YER ADRESİ)

VEKİLİ : …………………. (VARSA VEKİLİNİN ADI SOYADI, BAĞLI OLDUĞU BARO VE SİCİLİ) ADRES: …………………..(VEKİLİNİN TEBLİĞE ELVERİŞLİ İŞYERİ ADRESİ)

DAVALI : ………………..(KARŞI TARAFIN YANİ KİRACININ ADI, SOYADI VE TC KİMLİK NUMARASI)

ADRESİ:.............. (KARŞI TARAFIN BİLİNEN ADRESİ)


KONU : Kiracının kira bedellerini ödemekte temerrüde düşmüş olması sebebiyle taşınmazın tahliyesine karar verilmesine ilişkin taleplerimizin sunulması hakkındadır.


AÇIKLAMALAR:


1- Davalı ....... tarihli kira sözleşmesi ile tarafıma ait ....... adresinde yer alan taşınmazda kiracı olarak ikamet etmektedir. Ekte ilgili kira sözleşmesini sunmaktayım. (EK-1:Kira Sözleşmesi) Davalının ödemesi gereken güncel kira bedeli .... TL'dir.


2-Davalı ile aramızda yapılan ....... tarihli kira sözleşmesinin .... maddesi gereğince, kira bedellerinin her ayın … ile … günleri arasında ……….. Bankası ……. Şubesinde bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmasına rağmen davalın … yılı …. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamıştır. Bu sebeple geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda …. Noterliği aracılığıyla …/…/… tarihinde davalıya ihtarname gönderdim ve kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemediği takdirde Borçlar Kanunu’nu gereğince temerrüde düşmüş sayılacağını ve hakkında tahliye davası açılacağımı ihtaren bildirdim. Ancak davalı buna rağmen söz konusu kira bedellerini ödenmedi.


3- Sayılan sebeplerle, kiracının … TL kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olması sebebiyle davalının taşınmazımdan tahliye edilebilmesi için bu tahliye davasını açma zaruretim hasıl olmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER:TBK , HMK ve İlgili Mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER: ..... Tarihli Kira Sözleşmesi, İhtarname, Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık, Bilirkişi, Yemin, İsticvap vs. her türlü yasal delil.


NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle re’sen nazara alınacak sebepler muvahecesinde, davanın kabulü ile davalının kiracı olarak oturduğu ...... adresindeki taşınmazın tahliyesi ile davalı tarafından ödenmeyen ..... TL kira bedelinin tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin (avukatla temsil varsa ) davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.


DAVACI

AD-SOYAD

İMZA


Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmalık Bürosu olarak kira hukukunda uzman ve tecrübeli kadromuz ile kira avukatı olarak müvekkillerimize nitelikli hukuki hizmet sunmaktayız. Gerek dilekçelerin yazım aşaması gerekse duruşmaların takibi hususunda son derece titiz bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımız dosyanın son aşamasına kadar aynı öz veri ile çalışmaktadır. Kira ilişkisinden kaynaklanan davalar teknik bilgi gerektirdiğinden hak kayıplarının önüne geçmek için mutlaka profesyonel hukuki destek alınması gerektiğini tekrardan belirtmek isteriz.Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

3.538 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page