top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

KİRA TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2023

Güncelleme tarihi: 4 Oca 2023…………………….. (KANUN GEREĞİNCE YETKİLİ YER) SULH MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ'NE

DAVACI : …………….(DAVA AÇAN KİŞİNİN ADI SOYADI VE TC KİMLİK NUMARASI)

ADRESİ:............... (DAVAYI AÇAN KİŞİNİN İKAMET ETTİĞİ YER ADRESİ)

VEKİLİ : …………………. (VARSA VEKİLİNİN ADI SOYADI, BAĞLI OLDUĞU BARO VE SİCİLİ) ADRES: …………………..(VEKİLİNİN TEBLİĞE ELVERİŞLİ İŞYERİ ADRESİ)

DAVALI : ………………..(KARŞI TARAFIN ADI, SOYADI VE TC KİMLİK NUMARASI)

ADRESİ:.............. (KARŞI TARAFIN BİLİNEN ADRESİ)


KONU : Kira bedelinin tespitine ilişkin taleplerimin sunulması hakkındadır.


AÇIKLAMALAR:


1- Davalı ....... tarihli kira sözleşmesi ile tarafıma ait ....... adresinde yer alan taşınmazda kiracı olarak ikamet etmektedir. Ekte ilgili kira sözleşmesini sunmaktayım. (EK-1:Kira Sözleşmesi) Davalının ödediği güncel kira bedeli .... TL'dir.


2-Davalının davaya konu taşınmaz için ödediği kira bedeli emsallerinin çok altında olup .... tarihinde başlayacak olan yeni kira dönemi için kira bedelinin .... TL olması hususunda davalıya ..... tarihli ihtarnameyi göndermiş bulunmaktayım. Ancak davalı yan ihtarname ile talep ettiğim kira bedelini ödememektedir. Ekte ilgili ihtarnameyi sunmaktayım. (EK-2:İhtarname)


3-Sayılan sebeplerle davalı tarafından ödenen kira bedeli günümüz ekonomik koşulları, enflasyon, rayiç kira bedellerindeki artış, ve ekonomik esaslar göz önünde bulundurulduğunda emsallerinin çok altında kalmıştır. Bu sebeplerle tüm dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla dava konusu taşınmazımın kira bedelinin taşınmazın niteliği, emsal kira bedelleri ve günün ekonomik şartları da dikkate alınarak ..... tarihinde başlayacak yeni kira döneminden itibaren geçerli olmak üzere net ...... TL olarak yeniden tespit edilmesi için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER:TBK , HMK ve İlgili Mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER: ..... Tarihli Kira Sözleşmesi, İhtarname, Emsal Rayiç Kira Bedelleri, Keşif, Tanık, Bilirkişi, Yemin, İsticvap vs. her türlü yasal delil.


NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle re’sen nazara alınacak sebepler muvahecesinde, davanın kabulü ile dava konusu taşınmazın kira bedelinin ..... tarihinde başlayacak yeni kira döneminden itibaren geçerli olmak üzere net ...... TL olarak yeniden tespit edilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin (avukatla temsil varsa ) davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.


DAVACI

AD-SOYAD

İMZA


Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmalık Bürosu olarak kira hukukunda uzman ve tecrübeli kadromuz ile kira avukatı olarak müvekkillerimize nitelikli hukuki hizmet sunmaktayız. Gerek dilekçelerin yazım aşaması gerekse duruşmaların takibi hususunda son derece titiz bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımız dosyanın son aşamasına kadar aynı öz veri ile çalışmaktadır. Kira ilişkisinden kaynaklanan davalar teknik bilgi gerektirdiğinden hak kayıplarının önüne geçmek için mutlaka profesyonel hukuki destek alınması gerektiğini tekrardan belirtmek isteriz.Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

42.610 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page