top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 2023

Güncelleme tarihi: 4 Oca 2023


KİRA SÖZLEŞMESİDAİRE :


MAHALLE :


SOKAK:


NUMARA :


KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ :


KİRAYA VERENİN ADI - SOYADI :


İKÂMETGAH VE T.C. KİMLİK NO. :


KİRALAYANIN ADI -SOYADI :


İKÂMETGAH VE T.C. KİMLİK NO. :


BİR YILLIK KİRA KARŞILIĞI:


BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI:


KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ :


KİRA SÜRESİ :


KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ :


KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU :


KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI :


KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYALARA İLİŞKİN BEYAN:

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖZEL HÜKÜMLERİ


1-Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmasına ,evsaf meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye mecburdur.


2- Kiralananın tahsis konut ise sadece aile bireyleri oturacaktır. Hiç bir şekilde üçüncü bir kişi ikamet eden sıfatıyla geçici veya daimi surette kiralanan da kalamaz ; Kiralanan işyeri ise burada sadece kiracı, kararlaştırılan konuda faaliyet yürütecektir.


3-Kiralanan yerin su, elektrik ,Doğalgaz ,yakıt masrafları, apartmanın aydınlatılması, temizlenmesi gibi nedenlerle doğacak apartman aidatları v.b giderler ile kapıcı parası kiracıya aittir.


4- Kiralanan malik tarafından satılığa çıkarılacak olursa ; kiracı müşteri adaylarının kiralananı gezip görmelerine müsaade edecektir.


5- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur.

Ancak kiralananda, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir. İhbar yapmadan ,kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı kiraya verenin muvafakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat ,tamirat ve dekorasyon yapabilir. Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.


6- Elektrik ,su ve doğalgaz abonelikleri, sözleşmenin imzalanmasından itibaren ……. Süre içinde

işlemlerin takibi harcamaları yapma sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere,kiracının kendi adına yaptıracaktır. Bundan başka kiracılar (konut kiralamasında) , 15 gün içinde mahalle muhtarlığına kiralananda oturduklarına dair beyanname vererek gerekli kayıt işlemlerini yaptıracaklardır.

7- Kiracı, kiralanan gayrimenkulun kira bedeli üzerinden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi gereğince % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır.


8-Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri kiraya verene kullanılması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta âdete bakılır.


9- Kiracı bu kira sözleşmesinde belirtilen hususi şartlar baki kalmak şartı ile, dönem sonunda kiralananı tahliye etmek isterlerse bu isteklerini dönem sonundan en az bir ay önce ,kiraya verene yazılı olarak bildirecektir.


10-Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu ,Medeni kanun, Borçlar kanunu,634 Sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır


Tarafların özgür rızaları tahtında tanzim ve imza olunan ve ….. maddeden ibaret “ Özel hükümleri” içeren işbu sözleşme ; iki suret olarak düzenlenmiş ve taraflara birer sureti verilmiştir.

Düzenleme Tarihi ………………


KİRACI KİRAYA VEREN
KİRA SÖZLEŞMESİNİN WORD HALİNİ AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANARAK BİLGİSAYARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.

kira_sozlesmesi_ornegi_
.docx
Download DOCX • 21KB

YALÇINER & EROL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU OLARAK KİRA TESPİT DAVASI , TAHLİYE DAVASI, KİRA UYARLAMA DAVASI GİBİ KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ MÜVEKKİLLERİMİZE HUKUKİ DANIŞMALIK VE VEKİLLİK HİZMETİ SUNMAKTAYIZ.


Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.8.535 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page