top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

KADIN İÇİN İDDET MÜDDETİ NEDİR? İDDET MÜDDETİ NASIL KALDIRILIR?

Güncelleme tarihi: 14 Mar

KADIN İÇİN İDDET MÜDDETİ NEDİR?

Boşanma davası neticesinde boşanan eşlerin tekrar evlenmek istemeleri doğaldır. Boşanma davası gerçekleştikten sonra kadının başka birisiyle evlenmek için beklemesi gereken bir müddet vardır, bu müddet “Bekleme süresi” ya da “İddet müddeti” olarak ifade edilmektedir. Kadının bu süre zarfında evlenebilmesi için iddet müddetinin kaldırılması için davası açması gerekmektedir. İddet müddeti sadece kadın için söz konusu olup erkek boşandıktan sonra hiçbir süre beklemek zorunda olmaksızın istediği zaman evlenebilmektedir.

BOŞANAN KADININ İDDET MÜDDETİ NE KADAR?

Boşanan kadının iddet müddetinin ne kadar olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin birinci fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir: Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.”

Madde metninden anlaşılacağı üzere boşanan kadının iddet müddeti 300 gündür.

İDDET MÜDDETİ (BEKLEME SÜRESİ) NASIL HESAPLANIR?

İddet müddetinin doğru tespit edilebilmesi için öncelikle iddet müddetinin başlangıç tarihini yani boşanma davasının kararının kesinleştiği tarihi doğru tespit etmek önemlidir. Bekleme süresi boşanma kararının kesinleştiği günden itibaren hesaplanmaktadır. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren sayılacak 300 günlük süre, bekleme süresi yani iddet müddeti olarak kabul edilmektedir.

İDDET MÜDDETİ (BEKLEME SÜRESİ) NASIL KALDIRILIR?

İddet müddeti aşağıdaki hallerde kalkar:

1-Kadının doğurması,

2-Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması

3-Evliliği biten eşlerin birbirleriyle yeniden evlenmek istemeleri durumunda

4-Kadının bir başkası ile evlenmeyi istemesi halinde mahkemeye başvurarak gebe olmadığını gösterir tıbbi raporu ibraz etmesi sonrası mahkeme kararıyla kaldırılabilir.

KADININ BOŞANDIĞI ERKEK İLE TEKRAR EVLENMEK İSTEMESİ HALİNDE İDDET MÜDDETİNİ BEKLEMESİ GEREKİR Mİ?

Boşanan kadın, eğer boşanmış olduğu erkek ile yeniden evlenmek istiyorsa iddet müddetinin bitmesinin beklenilmesine gerek yoktur. Türk Medeni Kanunu’nda bu husus özel olarak belirtilmiştir.

BOŞANAN KADIN İDDET MÜDDETİ (BEKLEME SÜRESİ) İÇERİSİNDE DOĞUM YAPARSA SONUÇLARI NE OLUR?

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren, bekleme süresi içerisinde boşanan kadının doğum yapması halinde, babalık karinesi gereği çocuğun babası boşanılan koca sayılacaktır. Babalık karinesi, kesin bir karine değildir. Yani bu karinenin aksinin ispatlanması mümkündür. Sonuç olarak; iddet müddeti içerisinde doğan çocuk aksi ispat edilene kadar boşanılan kocanın çocuğu sayılacaktır.

KADIN İDDET SÜRESİ BİTMEDEN EVLENEBİLİR Mİ?

Kadının hamile olmadığını mahkeme kararıyla ispatlaması halinde bu süre bitmeden evlenmesi mümkündür. Ancak mahkeme kararı olmadan süre bitimini beklemeden evlenebileceği durumlar başkaca durumlarda olduğunu yukarıda açıklamıştık.

İDDET MÜDDETİNİN (BEKLEME SÜRESİNİN) KALDIRILMASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

İddet müddetinin kaldırılması davası, Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Yani görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.


Davanın açılacağı yetkili mahkeme ise boşanan kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

İDDET MÜDDETİNİN (BEKLEME SÜRESİNİN) KALDIRILMASI DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?

İddet müddetinin kaldırılması davası çekişmesiz bir dava türüdür. İddet müddetinin kaldırılması davalarının karşı tarafı bulunmamaktadır. Yani bu davalar hasımsız davalardan olup hasımsız olarak açılması gerekmektedir.

İDDET MÜDDETİNİN (BEKLEME SÜRESİNİN) KALDIRILMASI DAVASI NE KADAR SÜRER?

Dava süresi davanın nasıl yürütüldüğü, gerekli hukuki prosedürlerin ne şekilde izlenildiğine göre değişiklik göstermektedir. Davaların hızlı ve talep edildiği şekilde sonuçlanması için hukuki gerekliliklerin ve işlemlerin yerinde, süresinde ve usulünce yapılması gerekmektedir. Bunun için aile hukukunda uzman bir avukattan destek alınması dava sahibine oldukça avantaj sağlayacaktır.


Açıklamış olduğumuz hususlara dikkat edilmesi halinde mahkemelerin yoğunluğuna göre bir hafta ile bir ay içerisinde iddet müddetinin kaldırılması davasının sonuçlanabilmesi mümkündür. Ancak hukuki yardım alınmadan bu davaların altı aya kadar uzaması da söz konusu olabilir.


İDDET MÜDDETİNİN (BEKLEME SÜRESİNİN) KALDIRILMASI DAVASINDA YARGILAMA SÜRECİ

Mahkeme davanın açılmasının ardından gelecek raporda kadının hamile olmadığını belirlerse iddet müddetinin kaldırılmasına karar verir. Bu karar ardından kesinleşmesi için herhangi bir süre beklemeye gerek yoktur. İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin açılan dava neticesinde kadının iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilmişse bu karar hemen yürürlüğe girer.


İddet müddetinin kaldırılması talebinde bulunan kadın, bu davayı doğrudan kendisi açabileceği gibi bu hususta aile hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alarak da açabilir. Bekleme süresinin kaldırılması davasının, hukuki olarak teknik bilgilere sahip aile hukuku alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi davanın salahiyeti açısından büyük önem taşımaktadır. İddet müddetinin kaldırılması davalarının, aile hukuku alanında uzman bir avukat aracılığıyla açılması, davaların hem daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını hem de hak kaybı yaşanmamasını sağlayacaktır.Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmalık Bürosu olarak aile hukukunda uzman avukat kadromuz ile boşanma ve velayetten doğan tüm uyuşmazlıklara ilişkin her türlü hukuki desteği nitelikli bir şekilde müvekkillerimize sağlamaktayız.


Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


Aile Hukuku alanındaki diğer makale ve yazılarımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page