top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

HİZMET VE ÜCRET TESPİTİ GİBİ DAVALAR İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN AÇILAN DAVADA KESİN DELİL TEŞKİL EDER


YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2016/11915 E.

2020/556 K.


ÖZET: İşçinin SGK ve davalı işverene karşı açmış olduğu hizmet tespiti, ücret tespiti gibi davaların sonucu İş Mahkemesinde işçilik alacakları için açılmış davada kesin delil teşkil eder. Davacı tanığın beyan ettiği ara dinlenmesi davacıyı bağlar.


Davacı en son ücretini net 1900 TL olduğunu iddia ederek talepte bulunmuş, davalı işveren kayıtlardaki ücret ile çalıştığını savunmuş, Mahkemece davacının net 1500 TL ücret aldığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya itibarla karar verilmiştir.


Davalı vekilinin temyiz dilekçesindeki açıklamaları doğrultusunda Uyapta yapılan kontrolde, davacının bu dava ile aynı tarihte davalı şirkete ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhine gerçek ücretinin 1900 TL olduğunu ve yurt dışına gönderildiğinde de 1900 avro ödeme yapıldığını iddia ederek sigorta primine esas teşkil eden ücretinin tespitini talep ettiği, yapılan yargılama sonucunda kayıtlardaki ücretten fazla ücret alındığı, bordrolardaki ücretin gerçeği yansıtmadığı hususunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, verilen kararın davacının temyizi üzerine Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 15.03.2016 tarih ve 2015/23698 E., 2016/3260 K. sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.


Davacının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve davalı şirket aleyhine açtığı prime esas ücretin belirlenmesine yönelik davanın reddine ilişkin karar, tarafları bağlayacağı gibi işçilik alacakları dosyasında da kesin delil niteliğinde olup mahkemeyi de bağlar.


Bu nedenle davacının hüküm altına alınan hak ve alacaklarının kesin yargı kararı ile kayıtlardaki ücret üzerinden belirlenip hüküm altına alınması gerekirken ücretin yazılı şekilde net 1500 TL olarak kabulü hatalıdır.


3-Fazla mesai hesabı yapılırken 1 saat ara dinlenme düşülerek hesap yapılmışsa da davacı tanığı ara dinlenmenin 1 saat 20 dakika olduğunu belirttiğinden, ara dinlenmenin 1 saat olarak mahsubuda hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İş Hukuku alanında Türkiye'nin her yerinde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, e-posta ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page