top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

DAVADAN FERAGATIN SONUÇLARI NELERDİR?


Yargıtay 23. Hukuk Dairesi

2020/19 E. ,

2020/2614 K.


"ÖZET: Davadan feragat kesin hüküm sonuçlarını doğurur. Davadan feragat karar kesinleşinceye kadar yapılabilir. Davadan feragat karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Temyiz aşamasında feragat yapılırsa dosya yerel mahkemeye gönderilir."


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

-KARAR-


Karar, davalı vekili tarafından temyiz edildikten sonra davacı vekili davadan feragat etmiştir. Feragat, 6100 sayılı HMK'nun 311 nci madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2 nci maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310 ncu maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür.


28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7251 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi ile HMK’nın 310’uncu maddesine eklenen 3’üncü fıkraya göre, ‘‘Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir'' hükmünü içermektedir.


Bu itibarla, davacı vekilinin davadan feragat iradesi ile ilgili ek karar verilebilmesi için dosyanın yerel mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.


SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, dava dosyasının yerel mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 04.09.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page