top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

CEVAP DİLEKÇESİNDE İSİMLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN TANIKLAR DİNLENİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI HATALIDIR


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

2016/3606 E.

2019/13252 K.ÖZET: Cevap dilekçesinde isimleri belirtilmiş olan tanıklar dinlenilmeden hüküm kurulması hatalıdır. Fazla çalışmalar bu konuda bilgi veren tanıkların işyerinde çalışmış oldukları süreler de sınırlı olarak tespit edilmelidir.


Cevap dilekçesinin açıklama kısmında iki davalı tanığının isimleri bildirilmiş ve dinlenmeleri gerektiği açıklanmış ancak aynı dilekçede ya da süresi içinde verilen delil listesinde açıkça tanık deliline dayanılmamıştır. Mahkemece deliller kısmında tanık deliline dayanılmadığı gerekçesiyle davalı tanıkları dinlenmeksizin karar verilmiştir.


Cevap dilekçesinde tanık isimleri belirtilmek suretiyle bu delile dayanılmış olup davalı vekilinin tanık dinletme talebi dikkate alınmaksızın savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle hüküm kurulması hatalıdır.


Davacı tanıkları iş yerinde belli dönemlerle ve aralıklarla çalışmış olup hükme esas alınan bilirkişi raporunda tanıkların fiilen çalıştıkları sürelerle sınırlı fazla çalışma ücreti hesaplandığı belirtilmiş olsa da 2009 yılı için çalışmaları mevcut olmayıp belirtilen yıl bakımından hesaplamaya gidilmeksizin çalışılan süre ile sınırlı olarak belirlenmelidir.


F) SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,12/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page