top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

BURUN ESTETİĞİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Güncelleme tarihi: 15 Ağu 2021
BURUN ESTETİĞİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI


Estetik amaçlı cerrahî müdahalelerde, kişinin doğuştan mevcut olan veya sonradan dıştan gelen bir etken sonucu ya da kendiliğinden meydana gelmiş görünüm bozukluklarını düzeltmek veya böyle bir şekil bozukluğu olmamasına rağmen kişinin daha güzel görünmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Burun estetiği ameliyatları da geçmişten günümüze daima en çok tercih edilen estetik ameliyatlar arasında yer almıştır. Bu yazımızda da burun estetiği ameliyatları sebebiyle mağdur olan hastaların tazminat haklarının neler olduğu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktayız.


BURUN ESTETİĞİ AMELİYATLARI


Burun estetiği ameliyatları çok çeşitli olup burun deliklerinin küçültülmesi, burun dikleştirme, burundaki kemerin giderilmesi, burun ucundaki kıkırdağın giderilmesi, burun küçültme, burun eğriliğinin giderilmesi, burunda yanlış kaynama neticesinde ortaya çıkan nefes alma bozukluklarının giderilmesi vb. operasyonlar burun estetiği ameliyatlarına örnek olarak gösterilebilir.


BURUN ESTETİĞİ AMELİYATLARINDA CERRAHIN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDİR?


Hukukumuzda ve kanunlarımızda estetik cerrah ve hasta arasında kurulan sözleşmeye ilişkin bir düzenlemeye maalesef yer verilmemiştir. Ancak genel olarak kabul gören ve Yargıtay kararlarında da benimsenen görüş bu ilişkinin “Eser Sözleşmesi” niteliğinde olduğudur. Bu nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıklar Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözülmeye çalışılmaktadır.


Estetik cerrah ile hasta arasındaki ilişkide cerrahın bir sorumluluğunun doğabilmesi için cerrahın sözleşmeye aykırı kusurlu bir davranışının bulunması ve bunun sonucunda hastanın bir zarara uğraması şartlarının gerçekleşmesi gerekir. Güzelleştirme amaçlı estetik operasyonlarda, estetik ve güzelleşme büyük önem arz etmekte olup dolayısıyla buna paralel olarak cerrahın dikkat ve özen yükümlülüğü artmaktadır. Bu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı kusurlu bir davranışın vuku bulması halinde hasta, estetik cerraha maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir.


BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI SONUCUNDA HANGİ SEBEBPLERLE TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR?


· Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası

· Meydana gelen bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası

· Hasta ve yakınları aydınlatılmadan ve onayları alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat

· Hastanenin kusuru sebebiyle tahlil ve diğer sonuçlarının kaybolması nedeniyle tazminat

· Hekimin veya hastanenin sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sebebiyle tazminat

· Gereksiz ve aşırı masraflar nedeniyle tazminat

DAVA AÇMA SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

Güzelleştirme amaçlı estetik operasyonlarda meydana gelen uyuşmazlıklar Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözüleceğinden bu davaların maddî ve manevî tazminat zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu 126/4’e göre beş yıldır. Ancak güzelleştirme amaçlı estetik operasyonlardan doğan sorumluluklar genellikle bu maddede belirtilen nedenler dışında kaldığından sözleşmeye dayanan maddî ve manevî tazminat davaları, Borçlar Kanununun 125. maddesinde belirtildiği şekilde on yılda; eğer haksız fiile dayanılarak dava açılmışsa, genel zamanaşımı süresini düzenleyen Borçlar Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasına göre, zarar görenin zararı ve buna neden olan olayı öğrendiği tarihten itibaren bir ve zararı meydana getiren olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yılda zamanaşımına uğrar.


TAZMİNAT DAVASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?


Geçirdiği estetik operasyon neticesinde istediği sonucu alamayan hastalar, şayet ortaya çıkan olumsuz sonucun doktor veya hastaneden kaynaklandığı düşünüyorsa vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurmalıdır. Kişiler hukuki süreci kendileri de takip edebilirler ancak hak kaybı yaşamamak ve daha fazla mağdur olamamak adına estetik ameliyat davalarında uzman avukatlardan hukuki destek almaları oldukça önemlidir. Daha fazla bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

134 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page