top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ 2023

Güncelleme tarihi: 4 Oca 2023

Türk Medeni Kanunu’nda evliliği sona erdiren sebeplerden birisi olarak kabul edilen boşanma kavramı ilgili kanununun 161-184. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşanma kavramı gerek kanunda yer alan özel sebepler gerekse de kanunda yer alan ve içtihatlar ile çeşitlilik gösteren genel sebeplere dayanabilmektedir.


Boşanma, eşlerden birisi tarafından açılan anlaşmalı ve ya çekişmeli boşanma davası neticesinde yetkili ve görevli mahkeme tarafından hüküm altına alınarak hukuki varlık kazanmaktadır. Boşanma davalarının bir avukat ile temsili elbette zorunlu olmamakla birlikte boşanma kavramı, eşlerin evlenme ile kazandıkları statülerinde yeni sonuçlar ortaya çıkardığı için aile ve boşanma hukuku alanında uzman ve tecrübeli bir avukattan yardım almak hak kaybına uğramanızı engelleyecektir.BOŞANMA DAVASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN GENEL BİLGİLER NELERDİR?


-Boşanma Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?


Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemeleridir.


-Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?


Boşanma davasında yetkili mahkemenin neresi olduğu TMK’nın “yetki” başlıklı 168. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir.


“Madde 168- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”


Ayrıca belirtmemiz gerekir ki boşanma davalarında HMK’nın 9. maddesinde düzenlene genel yetki kuralı geçerli değildir. Boşanma davalarında, tarafların daha kolay dava açabilmeleri için TMK’nın 168. maddesindeki özel yetki kuralı düzenlenmiştir.


Dolayısıyla boşanma davasındaki yetkili yer mahkemeleri aşağıdaki gibidir:

1-Dava açıldığı tarihte davacı eşin yerleşim yeri olan yer mahkemesi

2-Dava açıldığı tarihte davalı eşin yerleşim yeri olan yer mahkemesi

3-Eşlerin dava açılmadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi


-Boşanma Sebepleri Nelerdir?


Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-166. maddelerinde düzenlenmiş olup kanun gereğince boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ile özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

1-Boşanmanın Özel Sebepleri:

-Zina

-Hayata Kast

-Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

-Suç İşleme

-Haysiyetsiz Hayat Sürme

-Terk

-Akıl Hastalığı


2-Boşanmanın Genel Sebepleri:

-Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

-Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaları (Anlaşmalı Boşanma Davası)

-Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması


-Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nunda ayrı bir başlık olarak düzenlenmemiş olup “Evlilik Birliğinin Sarsılması” başlıklı 166. maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.


Madde 166/3: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”


Madde metninden de anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilmesi için bir takım koşulların yerine gelmiş olması gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları:

1- Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması

2-Eşlerin Boşanmak Üzere Birlikte Başvurmaları veya Bir Eşin Açtığı Davayı

Diğerinin Kabul Etmesi

3-Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi

4-Boşanmanın Mali Sonuçları ile Çocukların Durumu Hususunda Tarafların Yapmış Oldukları Anlaşmanın Hakim Tarafından Uygun Bulunması


-Çekişmeli Boşanma Nedir?


Boşanma hususunda anlaşma sağlayamayan taraflarda boşanma çekişmeli boşanma ile neticelenir. Tarafların boşanma davasının hukuki sonuçları olan nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı vb. hususlarda anlaşma sağlayamamaları halinde çekişmeli boşanma yoluna başvurulması gerekmektedir.


Çekişmeli boşanma davasında taraflar iddia, savunma ve delillerini içeren dilekçelerini mahkemeye sunarlar. Delillerin toplanması neticesinde mahkeme tarafından kusura ilişkin değerlendirme yapılır ve bir hüküm tesis edilir. Hak kaybına uğramamak adına delillerin doğru şekilde tespit edilmesi ve kanunda öngörülen yasal sürelerde mahkemeye sunulması önem arz etmektedir.-Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2023 Yılında Ne Kadardır?


Boşanma davası 2023 yılı avukatlık ücretinin ne kadar olduğu Avukatlık Asgari ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Ancak bu tarifede belirtilen ücretler tavsiye niteliğinde olduğu için ücretin ne kadar olacağı hususu davanın türü, niteliğine göre farklılık göstermektedir. Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmanlık Büromuzdaki avukatlarımızdan yardım almak istemeniz halinde detaylı bilgi almak için bize mail, whatsapp ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page