top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

APOSTİL ŞERHİ NEDİR? APOSTİL ŞERHİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Güncelleme tarihi: 14 Mar
Apostil şerhi nedir, nereden, nasıl alınır soruları uygulamada karşımıza sıkça çıkan sorulardan olup bu makalemizde bu soruları yanıtlamaya çalışacağız.


APOSTİL ŞERHİ NEDİR?

Apostil şerhi yabancı bir devlet makamı tarafından verilen bir belgenin bir başka ülkede herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın kabul edilmesine yarayan, yabancı devletin yetkili makamları tarafından bu yönde yapılan işlemlerin bütününü ifade etmektedir. Apostil şerhinin hukuki dayanağı “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme 16.09.1984 yılın Resmi Gazete’de yayımlanmış ; 29.09.1985’te ise yürürlüğe girmiştir.


APOSTİL ŞERHİNİN ZORUNLU UNSURLARI NELERDİR?

 • Apostil şerhinin ana başlığında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” yazılmış olması,

 • Belgenin Düzenlendiği Ülkenin Adı,

 • Belgeyi İmzalayan Kişinin Adı,

 • Belgeyi İmzalayan Kişinin Sıfatı(Makam ve unvana dair),

 • Belgeye Basılan Mührün Ait Olduğu Makamın Adı,

 • Belgenin Tasdik Edildiği Yer,

 • Belgenin Tasdik Edildiği Tarih,

 • Apostili Düzenleyen Makam,

 • Apostil Numarası,

 • Apostili Düzenleyen Makamın Mührü veya Kaşesi,

 • Apostili Düzenleyen Yetkilinin İmzası.

APOSTİL ŞERHİ HANGİ BELGELERDE GEREKLİDİR?


Apostil şerhinin hangi belgeler bakımından gerekli olduğu hususu Lahey Sözleşmesi uyarınca hüküm altına alınmıştır. Bu anlamda sözleşmeye taraf olan devletlerin herhangi birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da sözleşmeye taraf diğer bir ülkede kullanılması mümkün olan aşağıdaki belgeler, resmi belge olarak tanımlanmıştır.

 • İdari Belgeler,

 • Noter Senetleri,

 • Şahıslar tarafından özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine eklenmiş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunu ve belge üzerindeki imzaların da doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki anlamına gelen resmi beyanlar,

 • Savcı, hakim, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak suretiyle, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler

APOSTİL ŞERHİ NEREDEN ALINMALIDIR?


Apostil şerhinin nereden alınacağı hususu her ülkenin kendi iç hukuk normları ile belirlenmektedir. Ülkemizde apostil şerhini vermeye yetkili makamlar; idari nitelikli belgeler için valilikler, adli nitelikli belgeler için ise Ağır Ceza Mahkemesi kurulmuş olan merkezlerdeki Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları’dır.APOSTİL ŞERHİNİ HANGİ ÜLKELER İSTER?


Uygulamada Apostille Anlaşması olarak bilinen Lahey Sözleşmesi çok taraflı bir uluslararası sözleşmedir. Dolayısı ile sözleşmeye taraf olan ülkelerde, yetkili kurumlar tarafından apostille şerhi konulan bir belge, yine anılan sözleşmeye taraf olan diğer bir ülkede resmi anlamda kullanılabilmektedir.


APOSTİL ŞERHİ HANGİ DAVALARDA GEREKLİDİR?


Bir ülke mahkemelerinde verilen karar kural olarak yalnızca o ülkede geçerlidir.

Tanıma bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır ve yabancı bir mahkeme kararının bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması için ilgili kararın tanınması veya tenfiz edilmesi gereklidir. Tanıma ve tenfiz açılacak ayrı bir dava ile gerçekleştirilebilir. Tenfiz ise yabancı bir ülkede alınan ve icra kabiliyetini haiz olan bir mahkeme kararının Türkiye’de yerine getirilmesi talebine denmektedir. Bu anlamda ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açabilmek için bazı belgeleri temin etmek gereklidir. Apostil şerhi ve şerhin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmesi de bu belgelerdendir.

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler özetle;

 • Yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ve kesinleştiğine ilişkin yazı

 • Apostil şerhi

 • Kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gereklidir.

 • Karar ve kesinleşme şerhinin tercümesinden sonra noter onayı gereklidir.

 • Pasaport ve Nüfus cüzdanınızın fotokopileri veyahut avukat ile süreç yönetilecek ise vekaletname yeterlidir.

APOSTİL ŞERHİ ÜCRETİ NE KADARDIR?


Apostil şerhi ücreti şerh edilecek olan belgenin niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Ücrete dair ayrıntılı bilgi almak için yabancılar hukuku alanında uzman Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmalık Bürosu ulaşabilirsiniz.


Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

308 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page