top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

ANNELİĞİN TESPİTİ DAVASI-ANALIK DAVASIANNELİĞİN TESPİTİ DAVASI- ANALIK DAVASI


Yalçıner&Erol Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu yazımızda Nüfus kayıtlarının düzeltilmesini amaçlayan davalardan olan "Anneliğin Tespiti Davası" diğer bir ismiyle "Analık Davası" hakkında bilgi vereceğiz. Anneliğin tespiti davasına ilişkin olarak müvekkillerimizden ve danışanlarımızdan aldığımız soruların başında şunlar gelmektedir:


-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Nedir?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Hangi Durumlarda Açılır?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasını Kim veya Kimler Açabilir?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Kime Karşı Açılır?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Ne Kadar Sürer?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında İspat Nasıl Sağlanır?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasının Sonuçları Nelerdir?

-Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti Ne Kadar?


Biz de bu yazımızda yukarıda bahsi geçen soruları genel hatlarıyla cevaplayacağız. Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası soybağının kurulması ve dolayısıyla mirasçılık hukuku yönünden de önem arz ettiği için; dava açmadan önce bu konuda tecrübeli olan Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası avukatlarından danışmalık almanız ve dava sürecini tecrübeli bir avukatla sürdürmeniz hak kaybına uğramamanız için önem arz etmektedir.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Nedir?

Anneliğin tespiti davası, halk arasında bilinen adıyla Analık Davası herhangi bir sebepten ötürü çocuğun, nüfus kayıtlarında kendisini doğuran biyolojik annesinin kütüğü dışında başka bir kadının kütüğüne kayıtlı olması halinde, bu yanlış kaydın düzeltilmesi amacıyla açılan davayı ifade etmektedir.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Hangi Durumlarda Açılır?


Anneliğin tespiti davası esasen nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarının bir türü olup asıl amaç nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun olmasının sağlanmasıdır. Anneliğin tespiti davasının açılmasına sebebiyet veren nüfus kayıtlarının gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş olması çeşitli sebeplere dayanabilmektedir. Bu durumlara bir kaç örnek vermek gerekirse:


-Doğum sırasında hastanede bebeklerin karışması,

-Resmi nikahlı olmayan eşten doğan çocukların resmi nikahlı eşin kütüğüne kaydedilmesi,

-Evlat edinme prosedürlerinden kaçmak amacıyla bebek doğduğunda evlat edinenin kütüğüne kaydedilmesi,

-Nüfus kayıtlarının düzenlenmesi sırasında yapılan yanlışlıklar vb.


Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden veyahut başkaca sebeplerden dolayı kişinin nüfus kütüğünde yer alan anne bilgisi gerçeğe aykırılık teşkil etmekte ise Anneliğin Tespiti Davasının açılması gerekliliği söz konusu olacaktır.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasını Kim veya Kimler Açabilir?

Anneliğin tespiti davasında dava açabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:


-Biyolojik anne veya bu kişinin mirasçıları,

-Nüfusa yanlış kaydedilen çocuk veya mirasçıları,

-Nüfusta anne olarak kayıtlı bulunan kişi veya bu kişinin mirasçıları,

-İlgili resmi dairenin göreceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Kime Karşı Açılır?

Anneliğin tespiti davası aşağıdaki kişi ve kurumlara karşı açılabilecektir:


-Nüfus Müdürlüğü,

-Nüfusta anne olarak kayıtlı bulunan kişi veya bu kişinin mirasçıları,

-Biyolojik anne veya bu kişinin mirasçıları,

-Nüfusa yanlış kaydedilen çocuk veya mirasçıları.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?


Anneliğin tespiti davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk mahkemesi olup yetkili mahkeme de davacının yerleşim yeri mahkemesidir.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Anneliğin tespiti davası yönünden kanunda düzenlenmiş bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Taraflar herhangi bir zamanaşımı süresine tabi olmaksızın her zaman bu davayı açabilirler.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası Ne Kadar Sürer?

Anneliğin tespiti davası mahkemelerin iş yoğunluğu, davanın taraflarının itirazlarına ve ispatın sağlanma şekline göre değişiklik göstermekle beraber ortalama olarak 1-2 yıl sürebilmektedir.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında İspat Nasıl Sağlanır?

Anneliğin tespiti davası nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarının bir çeşidi niteliğindedir. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları da kamu düzeninden olduğu için her türlü delille ispatın sağlanması mümkündür.


Ancak anneliğin tespiti davasından esas delil olarak karşımıza DNA testi çıkmaktadır. Nitekim DNA testi ile kişiler arasındaki soybağı ilişkisi %99 oranında ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple DNA testi sonuçları mahkemeler için kesin delil niteliğindedir. Nitekim DNA testi yapılmaksızın verilen kararlar Yargıtay tarafından bozulmakta olup DNA testi yapılmaksızın verilen kararların kabul edilemez olduğu ve anneliğin tespiti davasında ispatın DNA testi yapılarak sağlanması gerektiği hüküm altına alınmaktadır.


Bu sebepledir ki dosyaya sunulan diğer tüm delillerle birlikte DNA testinin de yapılarak sonuca göre hüküm tesis edilmesi gerekmektedir.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasının Sonuçları Nelerdir?

Anneliğin tespiti davasının sonucunda verilen karara göre nüfus kayıtları düzeltilmektedir. Çocuğun nüfusta kayıtlı olan kadın ile arasındaki soybağı kalkmakta ve mahkeme kararına göre tespit edilen biyolojik annesi ile arasında soybağı ilişkisi kurulmaktadır. Hem çocuğun hem biyolojik annenin hem de nüfusta anne olarak kayıtlı olan kadının nüfus kayıtlarında gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmaktadır.


Bu durumda çocuğun nüfusta anne olarak kayıtlı olan kadın ile soybağı kalktığından bu kişilerin birbirine mirasçı olmaları da söz konusu olmamaktadır. Ayrıca çocuğun biyolojik annesi ile soybağı kurulduğu için bu kişiler birbirlerine mirasçı olabileceklerdir.


Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası soybağının kurulması ve dolayısıyla mirasçılık hukuku yönünden de önem arz ettiği için; dava açmadan önce bu konuda tecrübeli olan Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davası avukatlarından danışmalık almanız ve dava sürecini tecrübeli bir avukatla sürdürmeniz hak kaybına uğramamanız için önem arz etmektedir.

Anneliğin Tespiti Davası/Analık Davasında Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Anneliğin tespiti davası/Analık davasında Avukatlık ücreti her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Ancak belirtmemiz gerekir ki iş bu tarifede belirlenen ücret tavsiye niteliğinde olduğundan her avukatın bu davaları idare etme ücreti birbirinden farklılık arz edebilmektedir. Şunu da belirtmemiz gerekir ki dava açacak kişinin avukatlık ücreti yanında her yıl Harçlar Kanunu'na göre belirlenen harçları ve yargılama giderlerini de ödemesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


3.167 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page